امكانات سيستم حسابداري فروش   

۱) دفاتر در چهار سطح كل ، معين و جزء قابل تعريف مي باشد و استفاده كننده ملزم به استفاده از هر چهار سطح را نمي باشد .

۲) براي هر حساب امكان انتخاب دو نوع كنترل جهت اسناد دريافتي ، پرداختي و كنترل چكها ميباشد .

۳) قابليت استفاده شروع سال مالي از وسط يك ماه دلخواه .

۴) امكان ثبت سندهاي خريد و موجودي كالا و فروش كالا .

۵) امكان ايجاد و قيمت گذاري هر انبار به يكي از طرق FIFO-LIFO-Average   

۶) امکان صدور پیش فاکتور و در صورت تایید تبدیل به فاکتور فروش.

۷) امكان صدور فاكتور فروش و درج سند حسابداري آن بصورت خودكار .

۸) امكان تهيه گزارش گردش  عمليات كالا و موجودي كالا .

۹) امكان تهيه گزارش فروش فصلي .

۱۰) چاپ سند حسابداري بشكل دلخواه و با هر تركيبي از ستونهاي مبالغ معين جزء ، معين و كل .

۱۱)  تهيه خلاصه اسناد ماهانه بطور خودكار جهت ثبت در دفاتر قانوني موضوع نحوه تحرير و

       نگهداري دفاتر قانوني ماده 18 قانون مالياتها . 

۱۲)  تهيه دفاتر روزنامه ، دفتر كل و كارت حساب و مشاهده مانده حسابها .

۱۳) تهيه گزارش از مراكز هزينه بمنظور بهره برداري بهينه از كدينگ حسابها .

 ۱۴) تهيه تراز كليه دفاتر بصورت 2 ، 4 ، 6 ، 8 ستوني .

۱۵)  ايجاد اسناد عملكرد سود و زيان ، افتتاحيه و اختتاميه بطور خودكار توسط سيستم .

۱۶) نمايش و چاپ نمودار از اطلاعات مالي ارائه شده به سيستم بصورت دوبعدي و سه بعدي .

۱۷) تهيه و تنظيم هرگونه گزارش مالي و مديريتي از طريق استفاده از امكانات طراحي گزارشات .

۱۸) تهيه صورت مغايرت ها كه شامل حسابهاي بانكي و يا هر حساب ديگري مي باشد .

۱۹) امكان تغيير رنگ منوهاي برنامه .

۲۰) امكان معرفي كاربران متفاوت براي سيستم و معرفي سطح دسترسي هر يك .

۲۱) امكان تهيه نسخه پشتيبان از اطلاعات مالي برروي هارد دستگاه و بازگرداني آنها درموقع لزوم .  

در صورت نياز به اطلاعات بيشتر با واحد فروش شهريارسیستم تماس حاصل نمائيد .